Нормативні документи

 

План заходів протидії булінгу


Полож про порядок формування рейтингу й призначення академічних стипендій


Положення приймальну комісію


Положення про  відділення


Положення про  відрахування, переведення та поновлення студентів


Положення про  внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти


Положення про  дистанційне навчання


Положення про  замовлення, друку, видачі та обліку документів


Положення про  заочне відділення


Положення про  методичну раду


Положення про  навчальні кабінети та лабораторії


Положення про  навчально-методичний комплекс


Положення про  організацію інклюзивного навчання


Положення про  оцінювання навчальних досягнень студентів


Положення про  педагогічну раду


Положення про  порядок організації та проведення дуального навчання


Положення про  проведення олімпіад


Положення про  студентське самоврядування


Положення про  циклову комісію


Положення про академічні відпустки та повторне навчання


Положення про академічну доброчесність


Положення про апеляцiйну комiсiю


Положення про атестацію кабінетів і лабораторій


Положення про атестацію педагогічних працівників


Положення про визнання результатів навчання


Положення про гуртожиток


Положення про електронний навчальний курс


Положення про енергетичну службу


Положення про запобіганню та протидії булінгу


Положення про індивідуальний графік навчання студентів


Положення про куратора


Положення про методичне обєднання кураторів груп


Положення про навчально-методичний кабінет


Положення про навчання з питань ОП


Положення про неформальну та інформальну освіту


Положення про норми часу для планування і обліку навчальної оботи та інших видів педагогічної діяльності педагогічних працівників


Положення про організацію виховної роботи


Положення про організацію освітнього процесу


Положення про організацію роботи з ОП


Положення про організацію та контроль самостійної роботи студентів


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників


Положення про порядок визнання документів та результатів підвищення кваліфікації


Положення про порядок відпрацювання пропущених занять


Положення про порядок та методичні вимоги проведення атестації


Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін


Положення про преміювання


Положення про проведення директорський контрольних робіт


Положення про проведення практики здобувачами освіти


Положення про Рада з профілактики правопорушень


Положення про Раду роботодавців


Положення про рейтингову оцінку роботи викладача


Положення про робочі (проектні) групи


Положення про робочу програму навчальної дисципліни


Положення про розробку інструкцій з ОП


Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін


Положення про сайт


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти


Положення про систему управління охооною праці


Положення про старосту


Положення про створення та організацію роботи екзаменційної комісії з проведення атестації


Положення про тижні циклових комісій


Положення про уповноважену особу


Положення про школу вдосконалення педагогічної майстерності


Положення про школу молодого викладача


Положення протидії сексизму


Положення рубіжний контроль знань, умінь та навичок студентів


Положення систему наскрізного контролю знань студентів


Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку


Правила поведінки здобувачiв фахової  передвищої освіти