Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Бухгалтерія

 

 

Ткаченко Олена Іванівна - головний бухгалтер

 


Колектив бухгалтерії очолює досвідчений бухгалтер Ткаченко Олена Іванівна, яка зуміла протягом 16 років згуртувати людей, що несуть на своїх плечах велику відповідальність за фінансово – господарську роботу коледжу.


Бухгалтерія коледжу налічує 4 чоловіки, всі провідні фахівці – Бєлєндяєва Т.П., Гриненко К.О., Бортник А.М., Профатило Т.М.

 

Бухгалтерський облік в коледжі з 2002 року ведеться по меморіально - ордерній системі з приміненням програми „1-С підприємство 7.7. бюджет".

З 2004 року незмінним заступником головного бухгалтера працює Т.П.Бєлєндяєва.

 

Відповідальність за своєчасність та правильність нарахування і виплату заробітної плати, персоніфікований облік , статистичну звітність покладено на Гриненко К.О.

 

За ведення обліку платного навчання студентів денної та заочної форм, нарахування стипендії, облік касових операцій несе відповідальність А.М. Бортник.

 

Оперативний та статистичний облік по роботі навчально – виробничого підрозділу, аналіз фінансово-господарської роботи , це все входить в обов’язки Т.М. Профатило

Всі ці питання це далеко не повний перелік функціональних обов’язків працівників бухгалтерії.

 

 

 

 

 

 

Катерина Олександрівна Гриненко -

провідний фахівець бухгалтерії

Анжела Миколаївна Бортник -

провідний фахівець бухгалтерії

Тетяна Петрівна Бєлєндяєва -

заступник головного бухгалтера

Тетяна Миколаївна Профатило -

провідний фахівець бухгалтерії