Заочне відділення Новобузького коледжу Миколаївського державного аграрного університету.

 

 

Авраменко Едуард Вікторович - завідувач заочним відділенням,спеціаліст вищої категорії

 

Заочне відділення в Новобузькому коледжі Миколаївського державного аграрного університету організоване 1954 р.

З цього часу заочною формою навчання підготовка спеціалістів здійснювалась за спеціальністю "Механізація сільського господарства", з 2007р. - "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва", а з 2017 року "Агроінженерія", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Будівництво та цивільна інженерія" та "Агрономія".

В грудні 1982 року відбувся перший набір на заочне відділення студентів за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства". З 2007р. - "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі", за якою коледж готує молодших спеціалістів до нинішнього часу.

В серпні 1984 року організовано прийом студентів за спеціальністю "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

В грудні 2003 року було проведено набір студентів за спеціальністю "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

Настановчі заняття, групові консультації, оглядові та лабораторно-практичні заняття проводяться в першу або другу зміну, в залежності від зайнятості викладачів та аудиторій на денному відділенні. Студенти-заочники навчальними посібниками забезпечені повністю. До їх послуг виділено 38 аудиторій і кабінетів, учбово-виробничі майстерні, навчально-виробничий підрозділ, 5 комп’ютерних класів, 17 лабораторій. На час проведення лабораторно-екзаменаційної сесії студенти-заочники забезпечуються гуртожитком.

Організація навчально-виховного процесу на заочному відділенні здійснює 37 викладачів. Більшість з них мають великий педагогічний та виробничий стаж роботи. Кращими викладачами являються: Григоренко О.І., Кузьменко А.С., Гуденко В.М., Дергай Н.С., Пікуль В.Л., Гострик М.В., Попова О.Ф., Лопатко Т.К., Глаголєв Є.М., Булат І.В.,  Ці викладачі постійно ведуть пошуки удосконалення педагогічної майстерності, застосовують в своїй роботі ефективні форми і методи навчально-виховної роботи. Педагогічні працівники відділення володіють навчальним матеріалом, пов'язують його з практикою сільськогосподарського виробництва, новими формами організації на основі досягнень науки, техніки, передового досвіду та намагаються дати студентам-заочникам міцні знання, виховати таких фахівців, професійні та людські якості яких відповідали б духу творення і ефективного розвитку галузі виробництва.