Відділення "Агроінженерія"

Пікуль Василь Леонідовичзавідувач відділення "Агроінженерія", спеціаліст вищої категорії.

 

Відділення готує випускників за такими спеціальностями:  «Агроінженерія»,  «Агрономія» ,

«Будівництво та цивільна інженерія»- Після закінчення коледжу і отримання диплома з кваліфікацією технік-будівельник, випускники мають право працювати на посаді майстра, техніка-будівельника або продовжувати навчання для одержання повної вищої освіти

В 1930 році створено відділення «Механізація сільського господарства», яке в 2008 році одержало назву – "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва", а в 2017 році одержало нову назву "Агроінженерія". Відділення готує техніків-механіків для роботи в державних, колективних фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, пунктами технічного обслуговування.

Технік-механік забезпечує виробництво продукції рослинництва на основі передових технологій, виробничу експлуатацію машин і обладнання на тваринницьких фермах і комплексах, виробничий процес у майстерні по ремонту і обслуговуванню машинно-тракторного парку господарства, організовує виробничу і технічну експлуатацію машинно-тракторного парку на основі діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; організовує і здійснює заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

В 1988 році на базі відділення «Механізація сільського господарства» створено ще одну спеціальність – "Організація і технологія ведення фермерського господарства", де готують фахівців з організації і технології ведення фермерського господарства для професійної діяльності в системі агропромислового комплексу для самостійного ведення фермерського та індивідуального господарства.

Майбутній фахівець з організації і технології ведення фермерського господарства оволодіває глибокими знаннями і діловими якостями економічного мислення і творчої роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва, її зберігання та переробки. Набуває навичок організаторської та управлінської діяльності, вмінь приймати рішення в умовах ринкової економіки і конкуренції серед виробників і може очолювати підрядні, орендно-госпрозрахункові виробничі підрозділи в галузях рослинництва, тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальностей забезпечують 30 викладачів, 6 лаборантів, 5 майстрів виробничого навчання. Із них 18 викладачів спеціаліст вищої категорії, в т.ч. 4 викладача-методиста, 8 викладачів І категорії, 4 викладачів ІІ категорії . Кращі викладачі відділення: Григоренко О.І.,  Воротинцев А.М., Чорній І.Б., Волобоєва В.П., Гострик М.В..

Для якісної підготовки молодших спеціалістів на відділенні "Агроінженерія" створено хорошу, в відповідності нормативних вимог, базу для проведення теоретичних і практичних занять. Кабінети і лабораторії згідно навчального плану укомплектовані всім необхідним обладнанням і приладами.

У навчально-виробничих майстернях студенти навчаються мистецтву холодної і гарячої обробки металів, токарної і зварювальної справи. На старших курсах засвоюють майстерність ремонту і обкатки двигунів. На практичних заняттях комплектують і регулюють агрегати для обробітку ґрунту і посіву сільськогосподарських культур. Під час технологічної практики працюють трактористами і комбайнерами в державних, колективних і фермерських господарствах Миколаївської області. На переддипломній практиці працюють дублерами керівників середньої ланки сільськогосподарського виробництва.

Студенти, які навчаються за спеціальністю "Агроінженерія" завершують навчання виконанням і захистом дипломного проекту, а студенти спеціальності "Організація і технологія ведення фермерського господарства" здають два державних екзамени із професійних дисциплін.

По закінченню коледжу студенти одночасно із дипломом одержують атестат про повну загальну середню освіту.

Для бажаючих студентів на відділенні проводяться заняття за інтегрованими навчальним планами. По закінченню коледжу ці студенти за результатами співбесіди продовжують навчання в Миколаївському державного аграрному університеті, з сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, на 2 курс по спорідненій спеціальності.