Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Бухгалтерія

 

 

Бурмак Віта Валентинівна - головний бухгалтер

 


Колектив бухгалтерії очолює бухгалтер Бурмак Віта Валентинівна, яка зуміла згуртувати людей, що несуть на своїх плечах велику відповідальність за фінансово – господарську роботу коледжу.


Бухгалтерія коледжу налічує 4 чоловіки, всі провідні фахівці – Бєлєндяєва Т.П., Гриненко К.О., Друпова Т.О., Профатило Т.М.

 

Бухгалтерський облік в коледжі з 2002 року ведеться по меморіально - ордерній системі.

З 2004 року незмінним заступником головного бухгалтера працює Т.П.Бєлєндяєва.

 

Відповідальність за своєчасність та правильність нарахування і виплату заробітної плати, персоніфікований облік , статистичну звітність покладено на Гриненко К.О.

 

За ведення обліку платного навчання студентів денної та заочної форм, нарахування стипендії, облік касових операцій несе відповідальність Друпова Т.О.

 

Оперативний та статистичний облік по роботі навчально – виробничого підрозділу, аналіз фінансово-господарської роботи , це все входить в обов’язки Т.М. Профатило

Всі ці питання це далеко не повний перелік функціональних обов’язків працівників бухгалтерії.

 

 

 

 

 

 

Катерина Олександрівна Гриненко -

провідний фахівець бухгалтерії

Друпова Тетяна Олександрівна -

провідний фахівець бухгалтерії

Тетяна Петрівна Бєлєндяєва -

заступник головного бухгалтера

Тетяна Миколаївна Профатило -

провідний фахівець бухгалтерії