Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Циклова комісія фізико-математичних та загальноосвітніх дисциплін

 

Загріценко Раїса Павлівна – голова циклової комісії. В 1981 році закінчила механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова.

Викладач математики, спеціаліст вищої категорії.

Мета діяльності циклової комісії – створити такі умови навчання, виховання і розвитку, за яких кожен студент мав би максимальні можливості для повної самореалізації власних здібностей і обдарувань, упевнено почувався в життєвому просторі. Циклова комісія працює над гуманізацією освіти , методологічною профорієнтацією процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості студента, індивідуально-диференційованого  і особистісно-орієнтованого підходу  до навчання. Викладачі циклової комісії , вдосконалюючи методику проведення лекційних, семінарських та практичних занять , орієнтують студентів на навчально-пізнавальну активність та пошуково-дослідницьку діяльність.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

створення умов для постійного професійного зростання членів комісії;

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

активізація пізнавальної активності студентів та розвиток їхніх творчих здібностей;

робота з обдарованими студентами;

формування наукового світогляду на заняттях засобами нових інформаційних технологій;

використання демонстраційного експерименту;

самостійна робота студентів як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців;

підготовка студентів 2-х курсів до здачі ЗНО.

Навчально-виховний процес у цикловій комісії здійснюють одинадцять висококваліфікованих викладачів, здатних готувати фахівців на високому науково-методичному рівні, адаптувати їх до сучасних життєвих реалій. Викладачі зосереджують зусилля на вирішенні проблем інформатизації навчального процесу, впровадження новітніх комп’ютерних технологій навчання, модернізації традиційних активних форм проведення занять з використанням комп’ютерної техніки. Колективу циклової комісії вдалося об’єднати зусилля й можливості науки та освіти задля підготовки фахівців нової генерації. Викладачами створено методичні комплекси з усіх дисциплін, вони є укладачами та рецензентами навчальних програм.

Всі члени циклової комісії систематично працюють над удосконаленням професійної майстерності, підвищують свою кваліфікацію: проводять відкриті навчальні заняття, науково-теоретичні конференції, створюють електронні посібники, беруть участь в обласних семінарах, круглих столах з науковцями.

Всі викладачі комісії разом зі студентами є постійними учасниками виставок технічної творчості в коледжі і конкурсі "Педагогічний Оскар"державної установи "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти"

Показником якості навчання є студенти - призери обласних олімпіад.

Проводиться значна позанавчальна робота: щорічні олімпіади, науково-теоретичні конференції, брейн-ринги, екскурсії, засідання гуртків та науково-пошукових товариств.

Педколектив комісії фізико-математичних та загальноосвітніх дисциплін здійснює цілеспрямовану напружену роботу щодо примноження здобутків коледжу, цінує його історичну ходу і збагачує традиції.Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін


 

Васильченко Юрій Леонідович

в 1996році закінчив Кіровоградський

педагогічний інститут ім. В.К.Винниченко.

Викладач основ інформатики та

комп’ютерної техніки, спеціаліст

вищої категорії.

  

 

 

Ластовецька Ірина Юріївна – в 1994році

закінчила Херсонський державний

педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської.

Викладач хімії, спеціаліст вищої категорії,

методист.


 

Кушнір Олена Анатоліївна – в 1989році

закінчила Херсонський державний

педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської.

викладач біології,

спеціаліст вищої категорії.


 

Притуленко Микола Григорович –

в 1993 році закінчив Миколаївський

педагогічний інститут ім. В.Г.Бєлінського.

Викладач математики та фізики, спеціаліст

першої категорії.


 

Пагурець-Іноземцева Наталія

Анатоліївна –

закінчила Криворізький державний

педагогічний університет.

Викладач української мови, української та

зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії.


 

Притуленко Ніна Олександрівна в 1993 році

закінчила Миколаївський  педагогічний

інститут ім. В.Г.Бєлінського.

Викладач математики та фізики, спеціаліст

вищої категорії.


 

 

 

Гончаренко Людмила Василівна – в 1996 році закінчила Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова. Викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії, методист.

 

 


 

 

Шеремет Анастасія Василівна –закінчила в 2015 Чорноморський державний інститут ім.Петра Могили.  Викладач української мови та літератури, спеціаліст.

 

 

 


Грузд Юрій Миколайович – в 2009 році закінчив Миколаївський університет ім.В.О.Сухомлинського. Викладач англійської мови, спеціаліст І категорії.