Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Циклова комісія фізико-математичних та загальноосвітніх дисциплін

 

Загріценко Раїса Павлівна – голова циклової комісії. В 1981 році закінчила механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова. Спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни:

 • · Математика
 • · Вища математика
 • · Дискретна математика
  • · Теорія ймовірностей та математична  статистика

Мета діяльності циклової комісії – створити такі умови навчання, виховання і розвитку, за яких кожен студент мав би максимальні можливості для повної самореалізації власних здібностей і обдарувань, упевнено почувався в життєвому просторі. Циклова комісія працює над гуманізацією освіти , методологічною профорієнтацією процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості студента, індивідуально-диференційованого  і особистісно-орієнтованого підходу  до навчання. Викладачі циклової комісії , вдосконалюючи методику проведення лекційних, семінарських та практичних занять , орієнтують студентів на навчально-пізнавальну активність та пошуково-дослідницьку діяльність.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

створення умов для постійного професійного зростання членів комісії;

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

активізація пізнавальної активності студентів та розвиток їхніх творчих здібностей;

робота з обдарованими студентами;

формування наукового світогляду на заняттях засобами нових інформаційних технологій;

використання демонстраційного експерименту;

самостійна робота студентів як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців;

підготовка студентів 2-х курсів до здачі НМТ.

Навчально-виховний процес у цикловій комісії здійснюють тринадцять висококваліфікованих викладачів, здатних готувати фахівців на високому науково-методичному рівні, адаптувати їх до сучасних життєвих реалій. Викладачі зосереджують зусилля на вирішенні проблем інформатизації навчального процесу, впровадження новітніх комп’ютерних технологій навчання, модернізації традиційних активних форм проведення занять з використанням комп’ютерної техніки. Колективу циклової комісії вдалося об’єднати зусилля й можливості науки та освіти задля підготовки фахівців нової генерації. Викладачами створено методичні комплекси з усіх дисциплін, вони є укладачами та рецензентами навчальних програм.

Враховуючи специфіку викладання навчальних дисциплін  в умовах змішаного навчання, викладачі циклової комісії застосовувують сучасні онлайн-ресурси : Google classroom, You Tube та  платформи ZOOM, Google Meet.

Всі члени циклової комісії систематично працюють над удосконаленням професійної майстерності, підвищують свою кваліфікацію: проводять відкриті навчальні заняття, створюють електронні посібники, беруть участь в обласних семінарах, круглих столах з науковцями.

Всі викладачі комісії разом зі студентами є постійними учасниками виставок технічної творчості в коледжі і конкурсі "Педагогічний Оскар"державної установи "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти"

Педколектив комісії фізико-математичних та загальноосвітніх дисциплін здійснює цілеспрямовану напружену роботу щодо примноження здобутків коледжу, цінує його історичну ходу і збагачує традиції.Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін


 

Васильченко Юрій Леонідович – викладач математики,

спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2004 року.

Освіта вища:

Кіровоградський педагогічний інститут

ім. В.К.Винниченко, 1996 рік закінчення.

Спеціальність: математика, інформатика і

обчислювальна техніка

Кваліфікація: Вчитель математики, інформатики і

обчислювальної  техніки

Викладає дисципліни:

 • Математика
 • Вища математика

Сайт викладача

 

 

 

 


Притуленко Микола Григорович –– викладач фізики

та математики, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2004 року.

Освіта вища:

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1993 рік закінчення.

Спеціальність: фізика та математика

Кваліфікація: Вчитель фізики  та математики

Викладає дисципліни:

 • Фізика
 • Математика
 • Вища математика

Сайт викладача

 

 

 

 

Притуленко Ніна Олександрівна – викладач фізики

та математики, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2005 року.

Освіта вища:

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1993 рік закінчення.

Спеціальність: фізика та математика

Кваліфікація: Вчитель фізики  та математики

Викладає дисципліни:

 • Фізика та астрономія
 • Фізика м/с
 • Вища математика
 • Алгоритми та методи обчислень

Сайт викладача

 

 

 

 

 

Кушнір Олена Анатоліївна – викладач біології,

спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 18983 року.

Освіта вища:

Херсонський державний педагогічний інститут

ім. Н.К.Крупської, 1989 рік закінчення.

Спеціальність: біологія

Кваліфікація: вчитель біології

Викладає дисципліни:

 • Біологія та екологія
 • Культурологія

Безпека життєдіяльності

Сайт викладача

 

  

Загріценко Раїса Павлівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2005 року.

Освіта вища:

Одеський державний університет ім.І.І.Мечнікова, 1981 рік закінчення.

Спеціальність: математика

Кваліфікація: Математик, викладач

Викладає дисципліни:

 • · Математика
 • · Вища математика
 • · Дискретна математика
 • · Теорія ймовірностей та математична                                                                статистика

Сайт викладача

 

 

 

 

Пагурець-Іноземцева Наталія Анатоліївна – викладач

української мови та  літератури,

спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2000 року.

Освіта вища:

Криворізький державний педагогічний університет

2002 рік закінчення.

Спеціальність: українська мова та  література

Кваліфікація: вчитель української мови та  літератури

Викладає дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська  мова(за проф. спрямуванням)

Діловодство.

Сайт викладача

 

 


 

Мезецька Людмила Станіславівнавикладач математики, спеціаліст ІІ категорії.

Працює в коледжі з 2022 року.

Освіта вища:

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2014 рік закінчення.

Спеціальність: математика

Кваліфікація: Математик, вчитель математики

Викладає дисципліни:

 • · Математика

 

 

 

 


 

 

 

Гончаренко Людмила Василівна  – викладач романно – германської філології, спеціаліст вищої категорії, методист.

Працює в коледжі з 2005 року.

Освіта вища:

Одеський національний  університет ім.І.І.Мечнікова,

1996 рік закінчення.

Спеціальність: іноземнаа мова та  література

Кваліфікація: вчитель англійської мови

Викладає дисципліни:

 • Зарубіжна література
 • Німецька мова

Сайт викладача

 

 


 

 

Шеремет Анастасія Василівна – викладач української

мови та літератури, спеціаліст.

Освіта вища:

Чорноморський державний  інститут ім.Петра Могили,

2015 рік закінчення.

Спеціальність: українська мова та література, іноземна (англійська)

Кваліфікація: Магістр філології

 

 

 

 


Грузд Юрій Миколайович викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2009 року.

Освіта вища:

Миколаївський державний університет

ім.В.О.Сухомлинського, 2009 рік закінчення.

Спеціальність: іноземнаа мова та  література

Кваліфікація: вчитель англійської мови

Викладає дисципліни:

 • Англійська  мова
 • Англійська  мова (за проф. спрямуванням)

Сайт викладача

 

 

 

 

Гарбуз Віра Миколаївна – викладач

української мови та  літератури,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Працює в коледжі з 2022 року.

Освіта вища:

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1987 рік закінчення.

Спеціальність: українська мова та  література

Кваліфікація: вчитель української мови та літератури

Викладає дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська  мова(за проф. спрямуванням)

Діловодство.

Сайт викладача

 

 


Міздрюк Зоя Олександрівна викладач англійської

мови, спеціаліст І категорії.

Працює в коледжі з 2020 року.

Освіта вища:

Миколаївський державний університет

ім.В.О.Сухомлинського, 2007 рік закінчення.

Спеціальність: англійська мова та  зарубіжна література

Кваліфікація: вчитель англійської мови

Викладає дисципліни:

 • Англійська  мова
 • Англійська  мова (за проф. спрямуванням)

Сайт викладача

 

 

 

Кузьменко Любов Миколаївна – викладач хімії,

спеціаліст вищої категорії, методист.

Працює в коледжі з 1984 року.

Освіта вища:

Криворізький державний педагогічний інститут,

1978 рік закінчення.

Спеціальність: біологія та хімія

Кваліфікація: Вчитель біології та хімії

Викладає дисципліни:

 • Хімія
 • Культурологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Сімейно-побутова культура
 • Основи екології

Сайт викладача