Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Циклова комісія професійно-практичної підготовки спеціальності

«Комп'ютерна інженерія » і "Бухгалтерський облік".


Форостенко Лариса Олегівна - голова циклової комісії професійної підготовки 121 «Комп'ютерна інженерія» і "Бухгалтерський облік", викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Працює в коледжі з 2007 року.

Освіта вища: Кіровоградський національний технічний університет, 2007 рік.

Спеціальність: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Викладає навчальні дисципліни:

 • Комп'ютерні системи та мережі;
 • WEB -технології;
 • Організація баз даних;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;


Історія циклової комісії професійної підготовки спеціальності «Комп'ютерна інженерія» починає свій відлік з 2005 року.

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

 

- експлуатація ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;

- використання сучасних периферійних пристроїв і додаткового обладнання;

- використання в роботі програмного забезпечення для обробки, зберігання і захисту інформації;

- експлуатація системного і прикладного програмного забезпечення;

- проектування і обслуговування комп’ютерних мереж;

- обслуговування, діагностика і ремонт периферійних пристроїв;

- розробка і ведення баз даних;

- вивчення мов програмування;

- оперативне планування виробничих процесів.

Навчально-виховний процес у цикловій комісії здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, які готують фахівців, що повністю відповідають вимогам сьогодення у галузі інформаційних технологій. Лабораторні заняття проводяться в спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасною комп’ютерною технікою. Колективу циклової комісії вдалося об’єднати зусилля й можливості науки та освіти задля підготовки фахівців нової генерації. Методичну складову навчання забезпечують навчально-методичні комплекси дисциплін професійної підготовки. Всі члени циклової комісії професійно-практичної підготовки працюють над удосконаленням професійної майстерності, підвищують свою кваліфікацію: проводять відкриті навчальні заняття, створюють електронні навчальні посібники, набувають досвіду на заняттях досвідчених викладачів та відвідуючи школу вдосконалення педагогічної майстерності.

 

Показником якості навчання є студенти, які демонструють свою майстерність і високий рівень знань і навичок, приймаючи участь в олімпіадах професійного спрямування. Успіхи здобувачів відзначені відповідними грамотами  і сертифікатами.

 

Значна увага приділяється позааудиторній  роботі: щорічний конкурс «Кращий за професією», тематичні розважальні заходи, засідання гуртків технічної творчості і екскурсії на підприємства і виставки.

 

Колектив комісії професійної підготовки спеціальності «Комп'ютерна інженерія» здійснює активну цілеспрямовану роботу щодо примноження здобутків коледжу, цінує його історичну спадщину і збагачує традиції.

 

 

Викладачі циклової комісії професійно-практичної підготовки спеціальності

«Комп'ютерна інженерія»


 

 

 

 

Торопчин Олександр Сергійович - викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії. Працює в коледжі з 2013 року.

Освіта вища: Миколаївський політехнічний інститут, 2010 р.

Спеціальність – «Комп'ютерні системи та мережі»

Викладає навчальні дисципліни:

 • Програмування;
 • Операційні системи;
 • Периферійні пристрої;

 

 

Методичні матеріали

 

 


 

 

 

 

 

Миндра Микола Володимирович - викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії. Працює в коледжі з 2015 року.

Вища освіта: Кіровоградський національний технічний університет, 2013 рік.

Спеціальність: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Викладає навчальні дисципліни:

 • Архітектура комп'ютерів;
 • Технічне обслуговування ЕОМ;
 • Технологія проектування комп’ютерних систем.
 • Комп'ютерна схемотехніка.

 

 

 

Самойленко Олександр Миколайович – викладач спеціальних дисциплін, доктор педагогічних наук,

Працює в коледжі з 2023 року.

Освіта вища: Миколаївський педагогічний інститут ім. В. Бєлінського (МНУ ім. Василя

Сухомлинського), 1989 рік

Спеціальність: «Фізика і математика»

Кваліфікація:  вчитель фізики і математики

Викладає дисципліни:

Інформатика

Комп’ютерна логіка

Периферійні пристрої

Надійність, діагностика та обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 

 

Методичні матеріали

 

 Чорній Ірина Богданівна - викладач спеціальності 071

"Облік і оподаткування",викладач спеціальних дисциплін  ,

спеціаліст вишої категорії.

Освіта вища: Таврійська державна аграрна академія,2006 рік закінчення

Спеціальність: Економіка та підприємництво

Кваліфікація: «Економіст підприємницької діяльності»

З 2003 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ,з 2006 року на посаді

викладача загальноекономічних

дисциплін

Викладає дисципліни:

•  Теорія бухгалтерського обліку;

•  Фінансовий облік;

•   Бухгалтерський облік з основами банківської справи

 

 

Методичні матеріали

 

 

 

Галагуз Юлія Олександрівна - викладач спецдисциплін, спеціаліст,

Працює в коледжі з 2023 року

Освіта вища: Миколаївський національний аграрний університет, 2016 - рік закінчення

Спеціальність: "Облік і аудит" Кваліфікація магістр з обліку і аудиту

Викладає дисципліни:

 • Статистика Економічний аналіз
 • Контроль і ревізія
 • Облік і звітність
 • Казначейська справа
 • Фінансовий облік

 

 

 

Методичні матеріали

 

 

Шкурлатовська Віра Володимирівна - викладач спецдисциплін,

спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2008 року. Освіта вища:  МДГУ ім.Петра могили, 2008 рік

Спеціальність: Фінансовий облік

Кваліфікація: магістр з фінансів

Викладає:

Інформаційні системи,

Податкова система,

Економіка та організація аграрного виробництва,

Економіка підприємства,

Фінанси

 

 

 

Методичні матеріали