Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!
PDF Друк e-mail

Циклова комісія професійної підготовки спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

 

Лопатко Тетяна Костянтинівна, випускниця коледжу. Після закінчення навчання в Українській сільськогосподарській академії в 1988 році отримала кваліфікацію інженер – електрик. В коледжі працює з 1997 року. Спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни:

 • «Електропривод сільськогосподарських машин»
 • «Основи електроніки і мікросхемотехніки»
 • «Проектування комплексної електрифікації»
 • «Електротехніка в будівництві»

 

 

Історія циклової комісії професійної підготовки починає свій відлік з 1965 року. В 1965 році в Новобузькому технікумі відкрито відділення «Електрифікація сільського господарства», яке в лютому 1969 року зробило перший випуск техніків-електриків. Проведена велика робота по створенню навчально-матеріальної бази для підготовки молодших спеціалістів нового профілю.

Мета діяльності циклової комісії – створити такі умови навчання, виховання і розвитку, за яких студент мав би максимальні можливості для повної самореалізації власних здібностей і обдарувань, упевнено почувався в життєвому просторі.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • досконале вивчення сучасних зразків електротехнічного обладнання;

 • узагальнення виробничого досвіду у використанні енергозберігаючих технологій;

 • розробка методики комп’ютерного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • розробка методичних рекомендацій по самостійному вивченню дисциплін;

 • створення навчальних відеофільмів на різну тематику по обраній спеціальності;

 • впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, з метою підвищення впливу на оперативне панування навчального процесу.

Начально-вихований процес у цикловій комісії здійснюють спеціалісти з відповідним рівнем кваліфікації, які здатні готувати фахівців, що відповідають сучасним вимогам.

Всі заняття за спеціальністю проводяться в кабінетах і лабораторіях, що оснащені необхідним переліком технічного оснащення. Викладачами створено методичні комплекси з спеціальних дисциплін, вони є укладачами та рецензентами різних навчальних програм та методичних розробок і рекомендацій..

Всі викладачі комісії разом зі студентами є постійними учасниками виставок технічної творчості в коледжі і конкурсі "Педагогічний Оскар"державної установи "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти"

Всі члени циклової комісії професійної підготовки працюють над удосконаленням професійної майстерності, підвищують свою кваліфікацію: проводять відкриті навчальні заняття, створюють електронні посібники, набувають досвіду на заняттях досвідчених викладачів.

Проводиться значна позанавчальна робота: щорічні конкурси на кращого по спеціальності, КВК, екскурсії, брейн-ринги та інші виховні заходи.

Педколектив комісії професійної підготовки спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" здійснює цілеспрямовану напружену роботу щодо примноження здобутків коледжу, цінує його історичну ходу і збагачує традиції.


 

 

Викладачі циклової комісії:


Козаченко Андрій Васильович випускник коледжу. В 2010 році закінчив навчання в Миколаївському державному аграрному університеті, отримав кваліфікацію інженер-дослідник з енергетики сільського господарства, магістр. В коледжі працює з 2010 року . Спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни:

 • «Теоретичні основи електротехніки»
 • «Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації»
 • «Електропостачання сільського господарства»

 


Глаголєв Євген Миколайович, випускник коледжу. Отримав кваліфікацію інженер – електрик після закінчення в 1978 р навчання в Мелітопольському інституті механізації сільського господарства. В 1981 році здобув кваліфікацію інженер – викладач після навчання на педагогічному факультеті за спеціальністю професійне навчання  в Українській сільськогосподарській академії. В коледжі працює з 1970 року. Спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни:

 • «Електричне освітлення і опромінення»
 • «Електротехнологія»
 • «Комп’ютерна електроніка»
 • «Теорія електричних і магнітних кіл»

 

 

Копійка Володимир Миколайович, випускник коледжу. Після закінчення в 1981 році Мелітопольського інституту механізації сільського господарства отримав кваліфікацію інженер – електрик. В 1985 році здобув кваліфікацію інженер – педагог після навчання в Українській сільськогосподарській академії на педагогічному факультеті за спеціальністю професійне навчання. В коледжі працює з 1974 року. Спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни:

 • «Монтаж електрообладнання і систем керування»
 • «Вступ до фаху»
 • «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології»

  


Тимченко Микола Васильович, випускник коледжу. Займає посаду завідувача відділення спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Після закінчення навчання в 1981 році в Українській сільськогосподарській академії отримав кваліфікацію інженер – електрик. В коледжі працює з 1982 року. Спеціаліст вищої категорії, викладач - методист.

Викладає дисципліни:

 • «Економіка і організація агроенергосервісу»
 • «Основи електрифікації»
 • «Загальна електротехніка з основами автоматики» 


 

Галагуз Юрій Степанович, випускник коледжу, завідувач навчально-виробничої практики.

В 2011 році закінчив навчання в Миколаївському державному аграрному університеті, здобув кваліфікацію інженер-дослідник з енергетики сільського господарства. В коледжі працює з 2011 року. Спеціаліст вищої категорії.

Викладає дисципліни:

 • «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування»
 • «Правила дорожнього руху»