Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!
Головна статті
Нові надходження
Нові надходження до бібліотеки коледжу МНАУ за 2014 рік
Сторінка 3
Бюлетень нових надходжень II пiврiччя 2012р.
Бюлетень нових надходжень до бібліотеки Новобузького коледжу МДАУ за 1 квартал 2011 року
Бюлетень нових надходжень до бібліотеки Новобузького коледжу МДАУ за II квартал 2010 року
Всі сторінки

 

 

Нові надходження

до бібліотеки коледжу МНАУ  за 2016 рік

(Щоб переглянути натисніть тут)

 

Нові надходження

до бібліотеки коледжу МНАУ  за 2015 рік

(Щоб переглянути натисніть тут)

 

 

 

Нові надходження

до бібліотеки коледжу МНАУ  за 2014 рік

2  Природничі науки

22.1 я 73  Казановський В.І. Вища математика: навч. пос. /В.І Казановський,

К14            А.Г.Африканова.- К.: Аграрна освіта, 2014.- 367 с

26.0 я2   Стадник О.Г. України світу. Великий довідник.- Х.:Вид.-во „Ранок”,-

С77         2010.- 480 с.:іл.

3   Технічні науки

39.808я73   Собакарь А.О.,Холмянський Я.Д. Основи безпеки дорожнього

С54             руху:Навч.посіб. /За ред. В.М.Бесчастного. – К.: Знання,2007.-

312с., 20 с. іл.

4   Сільське господарство

4      Аграрна економіка. Т.1. Фермер : базовий рівень: навч. посіб. /перекл. з

А25       нім.; За ред.  Х.Лохнера. – 3-тє вид.,переробл.- Видав.-во Баварського

Земельного Об’єднання  ТОВ & Ко, Мюнхен.- К.: Фірма „ІНТАС”, 2013.-

623 с. ;іл.

40.72        Коновалюк О.В. Технічний сервіс в агропромисловому комплексі:

К64      навч.посіб. / Коновалюк О.В.,Кіяшко В.М.,Колісник М.В.- К.:

Аграрна освіта, 2013.- 404 с.

6/8  Суспільні та гуманітарні науки

63.3(4Укр)-7я721   Миропольська Н.Є. Художня культура: підруч. для 11 кл.

М64                   загальноосвіт.навч.закл.: рівень стандарту/Н.Є.Миропольська,

Л.М.Масол,;За заг.ред.Н.Є.Миропольської.- Х.: Ранок,2011.-

176 с.:іл.

65.261.3я73    Опалко К.С. Казначейська справа : навч.посіб./К.С.Опалко,

О60                 І.І.Булах,Н.О.Соколовська та ін.- К.:Аграрна освіта,2014.- 296с.

71я73      Подольськая Е.А. Кредитно-модульный курс культурологии: учеб.

П44      пособ.-6-е изд.,перераб. и доп.- К.:Фирма «Инкос», Центр учебн. лит,

2007, - 332 с.

74.25      Сучасний український правопис /Т.С. Дорошенко ,І.А.Череп - Х.:

С89           Торсінг плюс,2011.- 320 с.

.

81.2Укр-5     Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове

З-14               спілкування.- Донецьк :ТОВ „ВКФ „БАО”,2010.-  480 с.