Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Виховна робота

 

 

Дергай Ніна Сергіївна, заступник директора з виховної роботи,

викладач вищої категорії, викладач-методист

Виховання є мистецтвом, використання якого зростатиме протягом багатьох поколінь

Кант

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислить, опрацьовує різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Саме воно є основою організації виховної роботи в Новобузькому коледжі МДАУ.

Спираючись на нову нормативно-правову базу освіти та виховання, в Новобузькому коледжі Миколаївського державного аграрного університету запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

Виховна робота в коледжі спрямована на забезпечення умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку студентів, виховувати громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закласти фундамент для формування демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю.

Ефективна, раціональна організація всього життя коледжу залежить від змісту і форм навчання і виховання, системи контролю, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу, від ясності перспективних завдань, розподілу вимог та вмілої оперативної координації роботи.

Практичним початком цієї роботи в Новобузькому коледжі Миколаївського державного аграрного університету і, зокрема, виховної роботи є її планування. У коледжі складаються плани, які охоплюють різноманітні сторони виховання студентів.


Цю систему планування виховної роботи в коледжі можна охарактеризувати з двох сторін:


1. За періодом, який охоплюється:

 • перспективне планування

 • річне (семестри)

 • поточне (місяць, тиждень).

 

2. За підрозділами:

 • єдиний навчально-виховний план;

 • плани кураторів груп;

 • план методичного об'єднання кураторів груп;

 • план бібліотеки;

 • плани циклових комісій;

 • план вихователя гуртожитку;

 • плани завідуючих відділень;

 • плани клубу художньої самодіяльності та клубів за інтересами;

 • плани спортивно-масової роботи;

 • план завідуючого медичним пунктом;

 • план ради з профілактики правопорушень коледжу та відділень;

 • плани студради коледжу та ради гуртожитку;

 • індивідуальні плани викладачів.