Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!
PDF Друк e-mail

Циклова комісія професійної підготовки спеціальності "Агроінженерія"

 

Волобоєва Вікторія Петрівна - викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія" , спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Таврійська державна аграрна академія, 2003 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарство

Кваліфікація: інженер-механік

Національний аграрний університет, 2004рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 2004 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Сільськогосподарські машини
 • Механізація переробки
 • Основи нарисної геометрії  та інженерна графіка
 • Комп’ютерна та інженерна графіка
 • Машини та обладнання для переробки
 • Машини та обладнання в АПК

 

Циклова комісія професійної підготовки спеціальності "Агроінженерія" Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету – одна з найбільших за складом. Вона об’єднує викладачів спеціального і загальнотехнічного циклів. До складу комісії входять висококваліфіковані викладачі, які мають спеціальну та педагогічну освіту, досвід практичної роботи, високий рівень педагогічної майстерності. Серед них директор Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету, заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення "Агроінженерія". Це надає можливість обмінюватися досвідом і цікавими нестандартними ідеями при викладанні дисциплін професійного напрямку.

Професійний рівень викладачів циклової комісії

Загальна кількість викладачів циклової комісії

Звання викладач-методист

Вища категорії

Перша категорія

Друга категорія

Спеціаліст

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

10

3

30

6

60

1

10

-

-

-

-

Члени циклової комісії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня: проходять підвищення кваліфікації, приймають активну участь у педагогічних читаннях, конференціях з обміну досвідом, обласних і Всеукраїнських семінарах, дають відкриті заняття, займаються самоосвітою. Циклової комісією було вивчено передовий педагогічний досвід викладача Вишневського Анатолія Анатолійовича з питання «Використання активних форм і методів навчання при викладанні дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»; викладача Григоренка Олександра Івановича з питання «Використання проблемних ситуацій при викладанні та засвоєнні нового матеріалу з дисципліни «Технічна механіка».

Протягом останніх років в співавторстві з науково-педагогічними працівниками відповідних кафедр Миколаївського національного аграрного університету, викладачі комісії постійно працюють над створенням методичної літератури для студентів, які навчаються за інтегрованими навчальними планами.

Педагогічні працівники циклової комісії постійно працюють над підвищенням якості навчання та виховання студентської молоді, розробляють методичні рекомендації щодо викладання дисциплін, ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, при проведенні навчальних занять.

Активно впроваджують у свою педагогічну та викладацьку діяльність інноваційні технології: проектну, структурно-модульну систему навчального процесу з рейтинговою оцінкою знань студентів, інтерактивне навчання, інформаційно-комп'ютерні технології.

Викладачі комісії – автори багатьох методичних розробок та тестового контролю знань студентів:

 • «Методика виконання КП з дисципліни «Технічна механіка», робочі зошити з дисциплін: «Опір матеріалів», «Теоретична механіка» та «Будівельна механіка» (викладач Григоренко О.І.);

 • Тестовий контроль знань студентів з дисциплін «Матеріалознавство і ТКМ» та «Основи теплотехніки і гідравліки» (викладач Пікуль В.Л.);

 • Методика виконання КП з дисципліни «Машиновикористання в землеробстві» та «Методика виконання КР з дисципліни «Технологія в галузі рослинництва» (викладач Алєйніков М.М.);

 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист рослин» та «НМК з дисципліни «Кормовиробництво». Укладач типових програм з дисциплін "Плодоовочівництво" та "Кормовиробництво", укладач робочого зошитаз дисципліни "Плодоовочівництво", розробник відео каталогів для спеціальності "Агрономія"  (викладач Попова О.Ф.);

 • Робочий зошит для лабораторних робіт і практичних занять з дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва» (викладач Гострик М.В.).

Викладач Вишневський А.А. створив навчальну програму з дисципліни «Креслення» для студентів-заочників спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Викладачами комісії Вишневський А.А. та Волобоєва В.П. розроблений ілюстративний довідник (електронний посібник) з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка».

Членами комісії створені навчальні відеофільми:

 • «Види швидкостей руху МТА», «Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці» та «Технологія заготівлі кормів» з дисципліни «Машиновикористання в землеробстві» і «Сільськогосподарські машини» (викладачі Алєйніков М.М., Волобоєва В.П.);

 • «Насоси» з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» (викладач Пікуль В.Л.).

Усі ці методичні матеріали були представлені на виставці педагогічного досвіду науково-методичного центру аграрної освіти України.

 

 


Викладачі циклової комісії:

 

Чорній Олександр Васильович директор коледжу, викладач спеціальних дисциплін спеціальності  "Агроінженерія", кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудними знаками "Відмінник аграрної освіти і науки України" та "Знаком пошани".

Освіта вища:

Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1984 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарства

Кваліфікація: інженер-механік

Захистив дисертацію, 2013рік

Спеціальність: Економіка та управління національним господарством

Кваліфікація: кандидат економічних наук

З 1984 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Експлуатація машин і обладнання
 • Ремонт сільськогосподарської техніки
 • Технологія в галузі рослинництва

 

 

 

 


Волобоєва Любов Іванівна - заступник директора з навчальної роботи, викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія", спеціаліст вищої категорії, викладач - методист.

Освіта вища:

Мелітопольського інституту механізації сільського, 1989 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарства

Кваліфікація: інженер-механік

Українська сільськогосподарська академія, 1991 рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 1991 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Сільськогосподарські машини

 • Гідропривід сільськогосподарської техніки

 

 

 

 

 

 

Григоренко Олександр Іванович інженер з охорони праці, викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія", спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Українська сільськогосподарська академія, 1984 рік закінчення

Спеціальність: сільське господарство

Кваліфікація: інженер-викладач

З 1984 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Технічна механіка
 • Інженерна механіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишневський Анатолій Анатолійович викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія", спеціаліст вищої категорії, викладач - методист.

Освіта вища:

Вища Українська сільськогосподарська академія, 1973 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарство

Кваліфікація: інженер-механік

Українська сільськогосподарська академія, 1980 рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 1976 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Основи нарисної геометрії  та інженерна графіка
 • Комп’ютерна та інженерна графіка

Методичні матеріали

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Алейніков Микола Михайлович - викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія" , спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1985 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарство

Кваліфікація: інженер-механік

Національний університет біоресурсів і природовикористання України, 2011рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 2000 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • · Технологія виробництва продукції рослинництва
 • · Технологія виробництва
 • · Основи стандартизації і сертифікації
 • · Технологія в галузі рослинництва
 • · Експлуатація машин і обладнання
 • · Машини та обладнання для тваринництва

Методичні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

Бортник Ігор Валентинович - викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія" , спеціаліст першої категорії.

Освіта вища:

Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1993 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарство

Кваліфікація: інженер-механік

З 1995 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Трактори і автомобілі
 • Паливно-мастильні та експлуатаційні матеріали
 • Будова автомобіля
 • Електрообладнання та засоби автоматизації
 • Технологія заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції
 • Технічний сервіс в АПК

Методичні матеріали

 

 

 

 

 


 

Попова Олена Федорівна - викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія" , спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Миколаївський державний сільськогосподарський інститут, 1999 рік закінчення

Спеціальність: агрономія

Кваліфікація: вчений-агроном

Національний університет біоресурсів і природовикористання України, 2014рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: агроном-педагог

З 1999 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • · Кормовиробництво
 • · Основи агрономії
 • · Ботаніка з основами фізіології рослин
 • · Землеробство з  ґрунтознавством
 • · Агрохімія
 • · Плодоовочівництво
 • · Захист рослин

Методичні матеріали


 

 

 


Волобоєва Вікторія Петрівна - голова циклової комісії та викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія" , спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Таврійська державна аграрна академія, 2003 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарство

Кваліфікація: інженер-механік

Національний аграрний університет, 2014рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 2004 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Сільськогосподарські машини
 • Механізація переробки
 • Основи нарисної геометрії  та інженерна графіка
 • Комп’ютерна та інженерна графіка
 • Машини та обладнання для переробки
 • Машини та обладнання в АПК

Методичні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гострик Михайло Володимирович - викладач спеціальних дисциплін спеціальності "Агроінженерія", спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Миколаївська державна аграрна академія, 2002 рік закінчення

Спеціальність: зооінженерія

Кваліфікація: зооінженер

З 2005 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Технологія виробництва продукції тваринництва
 • Технологія в галузі тваринництва
 • Основи тваринництва і бджільництва
 • Основи ветеринарії і зоогігієни
 • Основи тваринництва

Методичні матеріали

 

 

 

 

 

 

 


Пікуль Василь Леонідович - завідувач відділення та викладач професійної підготовки спеціальності  "Агроінженерія", викладач спеціальних дисциплін  , спеціаліст вищої категорії.

Освіта вища:

Миколаївська державна аграрна академія, 1999 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарства

Кваліфікація: інженер-механік

Миколаївська державна аграрна академія, 2000 рік закінчення

Спеціальність: механізація сільського господарства

Кваліфікація: магістр інженер-механік

Національний університет біоресурсів і природо використання України, 2011рік закінчення

Спеціальність: професійне навчання

Кваліфікація: інженер-педагог

З 2000 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

 • Матеріалознавство і ТКМ
 • Основи теплотехніки і гідравліки
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Ремонт машин і обладнання
 • Основи керування автомобілем
 • Гідропривід сільськогосподарської техніки
 • · Взаємозамінність,стандартизація і технічні вимірювання

Методичні матеріали

 

 

 

 

Шеремет Ірина Анатоліївна - Завідувач відділення  та викладач

спеціальних дисциплін  спеціальності "Будіництво та цивільна інженерія",

спеціаліст вищої категорії

Освіта вища:

•          Одеська державна академія будівництва та архітектури ,  2001 рік закінчення

Спеціальність: Промислове та цивільне будівництво

Кваліфікація: Спеціаліст за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»

•          Київський національний аграрний університет , 2005 рік закінчення

Спеціальність: Професійне навчання

Кваліфікація: Інженер-педагог

З 2002 року працює в Новобузькому коледжі МНАУ

Викладає дисципліни:

•          Інженерна геодезія;

•          Геологія;

•          Будівельні конструкції

•          Сільськогосподарські будівлі і споруди;

•          Будівництво фермерського господарства;

 

Методичні матеріали

 

 

 


Курінна Ірина Валентинівна - викладач спеціальних дисциплін

спеціальності "Будіництво та цивільна інженерія",

спеціаліст першої категорії

Освіта вища:

-Одеська державна академія будівництва та архітектури ,

2008 рік закінчення

Спеціальність: Промислове та цивільне будівництво.

Кваліфікація: Спеціаліст з будівництва.

З 2008 року працює в ВСП  «Новобузькому фаховому коледжі МНАУ».

Викладає дисципліни:

- ТОБВ.

- Ціноутворення в будівництві

- Метрологія і стандартизація;

- Інженерне креслення;

Методичні матеріали

 

 

 

 

 


М'якенька Наталія Миколаївна – викладач спеціальних дисциплін  спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»,  спеціаліст.

Освіта вища:

Одеська державна академія будівництва та архітектури ,  2005 рік закінчення

Спеціальність: Промислове та цивільне будівництво.

Кваліфікація: Магістр будівництва.

З 2023 року працює в ВСП Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету.

Викладає дисципліни:

•  Економіка будівництва.

• Реконструкція будівель і споруд;

•  Основи систем автоматизованого проектування;

• Санітарно-технічне обладнання;

• Охорона праці;

• Будівельна техніка;

• Будівельне матеріалознавство;

• Етика і психологія ділового спілкування;

• Вступ до спеціальності;

•  Основи будівельної справи;

Методичні матеріали

 

 

 


Григоревський Віктор Валентинович - викладач спеціальних дисциплін

спеціальності "Будіництво та цивільна інженерія",

спеціаліст вищої категорії категорії

Освіта вища:


У 1972-му році вступив до Миколаївського інженерно-будівельного

факультету Одеського інженерно-будівельного інституту

Спеціальність: Інженер-будівельник отримав 1977р

У 1993-му  році здобув другу вищу освіту, закінчивши  Педагогічний

факультет Українського  Національного аграрного університету

З 1986 року працює в ВСП «Новобузькому фаховому коледжі МНАУ».

Викладає дисципліни:

- Опір матеріалів;

- Будівельна механіка;

- ОРБК і О;

- Теоретична механіка;


Методичні матеріали