Відділення "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводить підготовку спеціалістів з обслуговування комп’ютерних систем і мереж і монтажу, обслуговування та ремонту електричних установок в агропромисловому комплексі.

 

Козаченко Андрій Васильович – завідувач відділення "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціаліст вищої категорії.

 

Відділення засновано в 1965 році. За 50 років існування відділення випустило понад 2900 техніків-електриків.  Відділення має повне матеріально-технічне забезпечення навчально-методичної діяльності. Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальності забезпечують 27 викладачів та три лаборанти. Із них 14 викладачів спеціалісти вищої категорії, 13 викладачів – першої категорії. Кращі викладачі відділення Лопатко Т.К., Глаголєв Є.М., Кушнір О.А.. Копійка В.М.. , Васильченко Ю.Л., Ластовецька І.Ю., Загріценко Р.П., Бясова О.В..

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікація: технік-електрик.

Здійснюється підготовка спеціалістів-керівників і виконавців технологічних операцій з монтажу і технічного обслуговування електроустановок, по наладці засобів автоматики. Крім диплому техніка-електрика випускники отримують посвідчення електромонтера і водія категорії «В».

Робота по теоретичній підготовці фахівців з урахуванням сучасних вимог проводиться колективом висококваліфікаційних викладачів.

В 2005 році створено спеціальність "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".


Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація: технік з обчислювальної техніки.

Випускники відділення обслуговують програмне забезпечення комп’ютерних систем, створюють та обслуговують комп'ютерні мережі, обслуговують та ремонтують засоби обчислювальної техніки та периферійні пристрої, вибирають електронні засоби збору та обробки інформації.

Навчальний процес забезпечують п’ять комп’ютерних класів. Студентам та викладачам відділення надана можливість доступу до глобальної інформаційної системи Інтернет.

Виробнича практика є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона проходить в господарствах  Миколаївської області, а також у лабораторіях, майстернях коледжу та навчально-виробничому підрозділі. В 2004 році навчально-матеріальна база коледжу поповнилась новими виробничими майстернями.

Крім диплома техніка з обчислювальної техніки випускники відділення отримують професію оператора комп’ютерного набору.

Студенти, які навчаються за спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"  та  студенти спеціальності "Комп'ютерна інженерія" здають державний екзамен.

По закінченню коледжу студенти одночасно із дипломом одержують атестат про повну загальну середню освіту.

З метою ступеневої освіти студенти відділення мають можливість навчатись за інтегрованими навчальними планами. Протягом навчання в коледжі майбутні спеціалісти паралельно вивчають дисципліни І і ІІ курсу університету. Це дає змогу студентам вступити на ІІІ курс Кіровоградського державного технічного університету або Миколаївського державного аграрного університету за результатами співбесіди.

Коледж постійно відчиняє двері аудиторій і лабораторій для всіх бажаючих навчатися.