Відділення "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" проводить підготовку спеціалістів з обслуговування комп’ютерних систем і мереж і монтажу, обслуговування та ремонту електричних установок в агропромисловому комплексі.

 

Тимченко Микола Васильович - завідувач відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Відділення засновано в 1965 році. За 45 років існування відділення випустило понад 2800 техніків-електриків. Зараз на відділенні навчається 306 студентів. Відділення має повне матеріально-технічне забезпечення навчально-методичної діяльності. Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальності забезпечують 32 викладачі та чотири лаборанти. Із них 12 викладачів спеціалісти вищої категорії, 16 викладачів – першої категорії, 4 викладача – другої категорії. Кращі викладачі відділення Туляков М.П., Лопатко Т.К., Глаголєв Є.М., Кушнір О.А.. Копійка В.М.. , Васильченко Ю.Л., Ластовецька І.Ю., Глаголєва В.І., Загріценко Р.П., Пікуль І.Л., Воротинцев А.М., Гончаренко Л.В.


Спеціальність 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі".

Кваліфікація: технік-електрик.

Здійснюється підготовка спеціалістів-керівників і виконавців технологічних операцій з монтажу і технічного обслуговування електроустановок, по наладці засобів автоматики. Крім диплому техніка-електрика випускники отримують посвідчення електромонтера і водія категорії «В».

Робота по теоретичній підготовці фахівців з урахуванням сучасних вимог проводиться колективом висококваліфікаційних викладачів.

В 200__ році створено спеціальність "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".


Спеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".

Кваліфікація: технік з обчислювальної техніки.

Випускники відділення обслуговують програмне забезпечення комп’ютерних систем, створюють та обслуговують комп'ютерні мережі, обслуговують та ремонтують засоби обчислювальної техніки та периферійні пристрої, вибирають електронні засоби збору та обробки інформації.

Навчальний процес забезпечують п’ять комп’ютерних класів. Студентам та викладачам відділення надана можливість доступу до глобальної інформаційної системи Інтернет.

Крім диплома техніка з обчислювальної техніки випускники відділення отримують професію оператора комп’ютерного набору.

Студенти, які навчаються за спеціальність "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" завершують навчання виконанням і захистом дипломного проекту, а студенти спеціальності "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" здають державний екзамен.

По закінченню коледжу студенти одночасно із дипломом одержують атестат про повну загальну середню освіту.

З метою ступеневої освіти студенти відділення мають можливість навчатись за інтегрованими навчальними планами. Протягом навчання в коледжі майбутні спеціалісти паралельно вивчають дисципліни І і ІІ курсу університету. Це дає змогу студентам вступити на ІІІ курс Кіровоградського державного технічного університету або Миколаївського державного аграрного університету за результатами співбесіди.

Коледж постійно відчиняє двері аудиторій і лабораторій для всіх бажаючих навчатися.