Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Навчальний процес в Новобузькому коледжі МНАУ

 

 

 

Волобоєва Любов Іванівна - заступник директора з навчальної роботи Новобузького коледжу МНАУ

Освітня діяльність у коледжі спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, демократизацію освіти та освітнього процесу, розвитку неперервної освіти впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір, забезпечення соціального захисту студентів та педагогічних працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов життєдіяльності суспільства.


Метою освітнього процесу є підготовка фахівців для потреб галузей аграрного сектору  шляхом забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти. Освіта в процесі навчання у коледжі покликана сформувати в особи систему професійних, світоглядних і громадянських якостей, обумовлену цілями та потребами особи і суспільства.

 

 

 


Освітній процес та його організація ґрунтується на принципах:

- поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод,

зокрема, права на освіту;

- неухильної відповідності Конституції України, чинному Законодавству;

- науковості, гуманізму, демократизму;

- наступності, нерозривності;

- органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи;

- гуманізації освіти як невід'ємної складової суспільної діяльності;

- нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності;

- незалежності від утручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.


Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»,  а з 2020 року-фаховий молодший бакалавр.


Освітній процес здійснюють навчальні підрозділи: відділення, циклові комісії, методичний кабінет, навчальна частина. Діяльність навчальних підрозділів регламентується Положеннями, затвердженими в установленому порядку після розгляду методичною та педагогічною  радою коледжу.


Основну відповідальність за якість освітнього процесу в коледжі несуть директор та керівники навчальних підрозділів.Учасниками освітнього процесу є: педагогічні працівники (викладачі), здобувачі вищої освіти (студенти), працівники структурних підрозділів коледжу (посади визначені штатним розкладом). Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені відповідними інструкціями та нормативними документами.


Коледж забезпечує педагогічних працівників і студентів засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових

можливостей.